Skip to main content
Skip table of contents

Anvendelsen af touchskærmen

Startskærm

Berør touchskærmen. Oversigten vises.  Hvis du ikke rører touchskærmen i et minut, vil displayet bliver dæmpet for at reducere energiforbruget. Enheden er dog stadig tændt.

Knapbjælke

Der er 5 knapper til venstre i vinduet:


Tryk på knappen for at åbne den ønskede side.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.