Skip to main content
Skip table of contents

Anvendelse af oversigten

Oversigten giver hurtig og nem adgang til rum og programmeringer, der bruges ofte.

Oversigten består af en enkelt side, og den er tom, når du starter med at bruge touchskærmen. Du bestemmer selv hvilke rum og programmeringer, du vil tilføje, fjerne eller flytte, men når siden er fuld af rum og programmeringer, kan du ikke tilføje mere.

Tiden vises øverst til højre, og du kan bruge knappen til at redigere forskellige  indstillinger (se Ændring af indstillingerne).

Følgende ikoner vises øverst til venstre, når de er aktive:

  • Adgangskontrol med ring på og kom ind-funktion
  • Lyd dæmpet

Tryk på disse ikoner for at deaktivere dem.

Tilføj et ikon til oversigten

1. Tryk på Betjenings knappen

.

2. Tryk i længere tid på et rum eller en programmering for at tilføje den i oversigten.

3. Knappen Tilføj til oversigt vises nederst, og hermed kan du tilføje en funktion i oversigten.

Fjerne og flytte en enhed i oversigten

1. Tryk på ikonet i oversigten i længere tid.

Ikonet vil begynde at vibrere. Et kryds vises i det øverste højre hjørne.

2. Tryk på krydset for at fjerne ikonet, eller træk ikonet for at flytte det.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.