Skip to main content
Skip table of contents

Brugen af adgangsknappen

Tryk på  Adgangs knappen 

.

Adgangsskærmen vises, og den viser opkaldshistorikken. De sidste 20 opkald fra videodørtelefonen vises i kronologisk rækkefølge. De seneste opkald vises øverst på listen.

Tallet i det grå punkt ved siden af Adgangs knappen

 viser antallet af ubesvarede opkald.

Det grå punkt i listen over opkald 

viser, at du ikke har set optagelsen endnu. Tryk på optagelsen for at se den.


Tryk på en optagelse for at se den underliggende skærm. En optagelse varer i 20 sekunder, og den starter 10 sekunder før, den besøgende ringer på klokken. Du kan sætte optagelsen på pause, indstille lydniveauet og navigere til forrige eller næste optagelse.

Tryk på krydset øverst til højre for at lukke optagelsen og vende tilbage til opkaldshistorikken uden at slette opkaldet.

Du kan gemme 20 opkald på hver videodørtelefon. Når en besøgende ringer på på videodørtelefonen, bliver det ældste opkald automatisk slettet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.