Skip to main content
Skip table of contents

Brugen af betjeningsknappen

 1. Tryk på Betjenings knappen
  .
  Betjeningsskærmen vises, og den viser en liste over alle rum i din installation. Rækkefølgen på denne liste bestemmes af den rækkefølge, der er indstillet i programmeringssoftwaren. Det er også her, du kan vælge ikke at vise bestemte rum og programmeringer.
 2. Tryk på ikonet for det rum, hvor du ønsker at se de tilgængelige programmeringer/komponent.
  Du vil være i stand til at se alle komponenter/programmeringer, der er tilgængelige i det rum. Hvis du trykker på ikonet for flere rum, vil listen blive længere. Tryk igen på et rum, og listen vil forsvinde.
 3. Tryk på ikonet for den programmering/komponent, du ønsker at styre.
  Ikonet viser den ønskede feedback om status for denne programmering/komponent. For bestemte programmeringer vises en ekstra skærm, der giver dig mulighed for at bruge mere specifikke indstillinger. Når du åbner en anden programmering, vil denne ekstra skærm lukke.

I næste kapitel opsummerer vi de forskellige typer aktiviteter og deres programmeringer.

Betjening af programmeringerne

1. Starte/stoppe en programmering

Når en programmering har en start- og stopprogrammering (tænd/sluk), kan den startes med et tryk på ikonet. Tryk igen på ikonet for at stoppe programmeringen.

Er ikonet...så er programmeringen...Ikon
grå,ikke aktiv.

gul,aktiv.

2. Scenariebetjening

Tryk på scenarie-ikonet for at aktivere det. Det aktive scenarie-ikon vises med en anden farve.

For at deaktivere scenariet skal du vælge et andet scenarie i sammen rum eller deaktivere alle komponenterne.

3. Dæmpningskontrol

Farven på dæmperkontrollens ikon viser lampens status.

Er ikonets farve...så...Ikon
lys gul,lampen lyser med en lav procentdel af sin maksimale kapacitet.

mørk gul,lampen lyser med en høj procentdel af sin maksimale kapacitet.

grå,den dæmpbare lampe er deaktiveret.

Tryk på dæmperkontrollens ikon for at indstille lysintensiteten. Der vises en skærm, hvor du kan dæmpe lampen mere eller mindre med en skydekontakt.

Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde eller slukke lampen.

Dæmperkontrollens programmering vil være anderledes, hvis hukommelsesfunktionen var aktiveret, da den blev oprettet i programmeringssoftwaren.

Er dæmperkontrollens hukommelsesfunktion...så...
aktiv,når lampen tændes igen, vil den lyse med den lysintensitet, som den havde, da den blev slukket.
ikke aktiv,lampen vil lyse med den maksimale lysintensitet efter at være blevet slukket og tændt igen

4. Ventilationsbetjening

Du kan aldrig deaktivere et ventilationssystem. Det er konstant aktivt (minimum i den laveste position).

Ikonet er altid lilla.

Tryk på ventilationsstyringens ikon for at justere ventilationsindstillingen. En skærm vises, og her kan du vælge mellem lav, mellem, høj og boost. Symbolet i ventilationssystemets ikon viser, hvilken indstilling der er aktiv.

Aktiv indstillingIkon
lav

mellem

høj

boost


Hvis du vælger boost, vil ventilationssystemet køre på sin maksimale kapacitet i en vis periode (indstillet i programmeringssoftwaren). Når tiden er udløbet, vender ventilationssystemet automatisk tilbage til den indstilling, det havde før boost-indstillingen blev aktiveret.

5. Styring af rulleskodder

Farven på ikonet for styring af rulleskodderne viser rulleskoddernes status.

Er ikonets farve...så er rulleskodderne...Ikon
lys lilla,helt åbne.

mørk lilla,

bruger en høj procentdel af din kapacitet.

grå,deaktiveret.


Tryk på ikonet for styring af rulleskodder for at åbne og lukke rulleskodderne. Der vises en skærm, hvor du kan åbne og lukke rulleskodderne med en skydekontakt.

Tryk på åben- og lukknapperne for at åbne og lukke rulleskodderne helt.

6. Styring af persienner

Du kan styre persiennerne på samme måde, som du styrer rulleskodderne. Den eneste forskel er ikonet.

7. Styring af markise

Du kan styre en markise på samme måde, som du styrer rulleskodderne. Den eneste forskel er ikonet.

8. Termostat

Du kan ikke justere programmeringen af termostaten på touchskærmen. Det er du nødt til at gøre på selve termostaten.

Termostater vises som en programmering. Temperaturen i ikonet er den aktuelle temperatur. Temperaturen i den lille cirkel er den ønskede temperatur

Hvis farven på den ønskede   temperatur…

så er den ønskede   temperatur…

Ikon

rød,

højere end den aktuelle temperatur.

blå,

lavere end den aktuelle temperatur.

Tryk på ikonet for termostaten. Der vises en skærm, hvorpå du midlertidigt kan øge den forudprogrammerede temperatur (= indtil den næste start af cyklussen) eller vælg et andet termostatprogram  .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.