Skip to main content
Skip table of contents

Anvendelsen af energitrykket

For at du kan aktivere energifunktionerne, skal du være logget ind på din Niko Home Control installation. Programmet vil bede dig om at logge ind, når det er nødvendigt. Til indlogningen skal du bruge den e-mail og den adgangskode, du lavede, da du registrerede din Niko Home Control installation på https://mynikohomecontrol.niko.eu/

Tryk på Energi trykket

.

Energiskærmen vises, og den viser de værdier, der er registreret af et målemodul over en bestemt periode. Det samlede forbrug eller det samlede udbytte vises over grafen. Brug 

 under grafen til at vælge en tidligere eller senere periode.

 Tryk på 

 for at få mere information og diagrammer angående energiaflæsningen.

Brug de følgende lister øverst til at vælge følgende:

  • type energiaflæsning (elektricitet, gas, vand)
  • periode (direkte, dag, uge, måned, år)
  • foretag en sammenligning med en anden periode (måned, år), her viser en komplet linje den foregående periode.

Energiaflæsninger er udtrykt i kWh (elektricitet) eller m³ (gas og vand). Baseret på prisen pr. kWh eller m³, som du indtaster i programmeringssoftwaren, vises den vejledende forbrugspris (pris pr. enhed x forbrugte enheder) ved siden af den registrerede værdi.

Når du ønsker direkte information, skal du starte en direkte-aflæsning, som viser det effektive elforbrug (eller udbytte) for den valgte kanal i 30 sekunder. Direkte aflæsning er ikke tilgængelig for vand og gas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.