Skip to main content
Skip table of contents

Arbejde med knappen notifikationer

Touchskærmen giver information og advarsler

Touchskærmen lyser, hver gang der sendes en forudprogrammeret push-notifikation. Denne notifikation forbliver synlig, indtil du har markeret den som læst. Når touchskærmen er i dvalefunktionen, vil en ulæst push-notifikation vises i forgrunden, det øjeblik du rører skærmen.

Forudprogrammerede informerende notifikationer fra systemet vises ikke som pop-op.

Feedback LED

Alle typer touchskærme har samme funktioner. Touchskærm (ref.550-20102) er den eneste med en feedback LED.

Er feedback LED'en …

så …

hvid,

du har et ubesvaret opkald fra videodørtelefonen.

blå,

adgangskontrol med ring på og kom ind-funktion er aktiveret.

rød,

du har en ulæst push-alarm.

Har du både ulæste push-notifikationer og ubesvarede opkald og er adgangskontrol med ring på og kom ind aktiveret, så prioriteres den røde LED frem for den blå LED, som igen prioriteres over den hvide LED.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.