Skip to main content
Skip table of contents

Åbning af diagnostiksiden

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. klik på Diagnostik.
  Resultat:
  Afhængigt af hvilken type installation, du har, åbner fanen  Oversigt eller Opsætning af trådløs smart hub.
   
 2. Vælg den ønskede fane.
  Du kan vælge følgende faner:

  1. I en installation med en controller.

   1. Oversigt: for at se den aktuelle status, advarsler og fejl

   2. Buskommunikation: for at se beskeder fra Niko Home Control bussen

   3. Komponenter: for at se komponenternes status

   4. Zigbee-netværk: for at se status for dit Zigbee-netværk og -enheder skal du nulstille Zigbee-netværket, identificere og fjerne enheder
   5. Adgangskontrol : for at eksportere dine adgangskontroldata
   6. Energidiagnostik: for at se status for din solpanelinverter og/eller din digitale måler og eksportere dine energidata

   7. Systemlog: for at se installationens status

  2. I en installation med en trådløs smart hub:

   1. Opsætning af trådløs smart hub: for at forbinde din trådløse smart hub med et Wi-Fi-netværk

   2. Zigbee-netværk: for at se status for dit Zigbee-netværk og -enheder skal du nulstille Zigbee-netværket, identificere og fjerne enheder

   3. Adgangskontrol : for at eksportere dine adgangskontroldata
   4. Energidiagnostik: for at se status for din solpanelinverter og/eller din digitale måler


I rullemenuen under Sprog skal du vælge et andet sprog for at ændre sproget på diagnostiksiden.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.