Skip to main content
Skip table of contents

Energidiagnostik

Udgangspunkt

Beskrivelse af fanen Energi

Fanen Energi viser status for:

Fanen har statisk information, klik på Opdater data for at indlæse siden igen.

Alt text

 Klik på knappen Eksporter data for at oprette en .csv-fil, der indeholder dit daglige og kvartalsmæssige energiforbrug.

Digital måler P1 forbindelse

Sektionen digital måler P1 tilslutning har følgende komponenter:

Komponent

Beskrivelse

Tilslutning

Tilslutningsindikator:

  • tilsluttet: den digitale måler er forbundet med den trådløse smarthub med P1-kablet

  • ikke tilsluttet: den digitale måler er ikke forbundet med den trådløse smarthub

Sidste kommunikation

Tidsstempel på den sidste kommunikation fra den digitale måler med den trådløse smart hub

Protokol

  • DSMR 2.2, 3, 4 eller 5 (NL)

  • Fluvius, Ores, Resa, Sibelga (BE)

Ugyldige/samlede antal meddelelser

Giver en ide om kommunikationens status mellem den digitale måler og den trådløse smart hub:

  • højt antal ugyldige meddelelser = dårlig kommunikation

  • lavt antal ugyldige meddelelser = dårlig kommunikation

Tilgængelige måleresultater

  • Type af data tilgængelig i port P1

  • Din digitale målers serienummer

Solpanel inverter

Sektionen solpanel inverter har følgende komponenter:

Komponent

Beskrivelse

Tilslutning

Tilslutningsindikator:

  • tilsluttet: solpanel inverteren er tilsluttet på controlleren eller den trådløse smart hub

  • ikke tilsluttet: solpanel inverteren er ikke tilsluttet på controlleren eller den trådløse smart hub

Sidste kommunikation

Tidsstempel på den sidste kommunikation fra solpanel inverteren med controlleren eller den trådløse smart hub

Mærke

SMA, mærket er understøttet fra v2.10

Serienummer

Serienummeret på solpanel inverteren

Fejlkode

Information til din PV-installatør eller SMA i tilfælde af problemer

ModBus forbindelse

Information til din PV-installatør eller SMA i tilfælde af problemer

Installatør adgangskode

Information til din PV-installatør eller SMA i tilfælde af problemer

Energimålinger

Afsnittet energimålinger har følgende komponenter:

Komponent

Beskrivelse

Pil

Klik på pilen ved siden af den energimåling, du vil diagnosticere.

Navn

Navnet eller skærmnavnet på målingen i programmeringssoftwaren.

Direkte værdi

Den direkte energimåling er en statisk værdi.

Klik på Opdater data for at indlæse værdien.

I en samlet aflæsning kan værdien være positiv (forbruger energi fra nettet) eller negativ (sender energi ud på nettet).

I en del-aflæsning skal værdien altid være positiv. Hvis værdien er negativ, skal du indstille parameteret klemmemåleretning (på en kanal) til styring af energiaflæsning til inverteret og overføre konfigurationsfilen til installationen, eller fysisk ændre måleklemmens retning på eltavlen.

Værdien for et smart stik og en smart stikkontakt er altid positiv.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.