Skip to main content
Skip table of contents

Komponenter

Udgangspunkt

Beskrivelse af siden Komponentfanen

Fanen Komponenter viser status for programmerede og/eller installerede komponenter. Disse er fysiske komponenter i systemet, både betjening og moduler. 

Fanen har følgende komponenter.

Alt text

Ref.

Komponent

A

Programmerede komponenter

B

Installerede komponenter

C

Søg

D

Start søgning efter komponenter

E

Viser kun de komponenter, der ikke blev fundet

F

Komponentliste

Komponentsøgning

For at se installationens komponenter og tjekke deres status:

  1. Klik på den ønskede fane: Programmerede komponenter eller Installerede komponenter.

  2. Klik på Start komponentsøgning øverst til højre i listen.
    Resultat: Listen udvides systematisk, og du kan se ventesymbolet i stedet for start-knappen. En farvekode angiver status for de kontrollerede komponenter.

    Marker valget  Vis kun komponenter, der ikke blev fundet, for kun at se komponenterne med rød status. 

Enkelte eksempler på søgetermer er:

  • Navnet på en betjening eller enhed, som angivet i programmeringssoftwaren

  • adressen på betjeningen eller modulet

  • et rum

Komponentliste

Komponentlisten har følgende information for hver komponent.

Ref.

Komponent og beskrivelse

A

Status-indikator for:

B

Navnet på betjeningen eller enheden, som angivet i programmeringssoftwaren

C

Adressen på betjeningen eller modulet

D

Rummet, hvor betjeningen eller enheden er placeret (som angivet i programmeringssoftwaren)

Status-indikator for de programmerede komponenter

Farve

Beskrivelse

Grøn

Komponenten er programmeret og fysisk til stede.

Rød

Komponenten er programmeret men kan ikke findes.

Status-indikator for de installerede komponenter

Farve

Beskrivelse

Grå

Komponenten er fysisk til stede, men den er ikke programmeret i softwaren.

Rød

Komponenten er fysisk til stede, og den er programmeret i softwaren..

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.