Skip to main content
Skip table of contents

Opsætning af trådløs smart hub

Udgangspunkt

Beskrivelse af fanen Opsætning af trådløs smart hub

I fanen Opsætning af trådløs smart hub kan du forbinde din trådløse smart hub med et Wi-Fi netværk.

Du kan skifte fra kabelforbindelse til Wi-Fi-forbindelse, eller vælge et andet Wi-Fi netværk fra listen.

Klik på Wi-Fi-ikonet for det ønskede netværk, og følg anvisningerne.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.