Skip to main content
Skip table of contents

Adgangskontrol (diagnostik)

Udgangspunkt

Beskrivelse af fanen Adgangskontrol

Klik på knappen Eksporter data for at oprette en .csv-fil med opkaldshistorikken for dine videodørtelefoner.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.