Skip to main content
Skip table of contents

Buskommunikation

Udgangspunkt

Beskrivelse af fanen Buskommunikation 

Fanen Buskommunikation giver en statusoversigt over buskommunikationen baseret på følgende komponenter.

Ref.KomponentBeskrivelse
ADirekte sporing

Direkte overvågning af nye busmeddelelser

BLog-historikLogbog over alle bus-meddelelser fra de sidste 3 til 7 dage
C Søg

Søgefunktionen, der finder bus-meddelelser

D Liste over meddelelser meddelelserne kommer fra den direkte sporing eller log-historikken

Følgende automatiske meddelelser vises ikke:

  • Tidsstempler
  • Temperaturmålinger
  • Analoge sensormålinger
  • Energimålinger

Fx bliver markisernes vindmålinger ikke logget. 
Hvis en måling starter en basisprogrammering eller et scenarie  (fx det blæser op, hvilket medfører, at markiserne rulles op), vil den basisprogrammering eller det scenarie blive logget. 

Søg

Enkelte eksempler på søgetermer:

  • Navnet på en betjening eller enhed, som angivet i programmeringssoftwaren
  • adressen på betjeningen eller modulet
  • Et rum

Liste over meddelelser

Listen over meddelelser har følgende information.

Ref.Komponent og beskrivelse
ADato og tid for bus-meddelelsen
B

Betjenings-/enhedsangivelsen:

  • firkant = betjening. Denne meddelelsen blev oprettet af nævnte betjening.
  • cirkel = enhed. Denne meddelelse betjener den nævnte enhed.
CNavnet på betjeningen eller enheden, som angivet i programmeringssoftwaren
DBeskrivelse af bus-meddelelsen
EAdressen på betjeningen eller modulet: henviser til betjeningen eller modulet
FRummet, hvor betjeningen eller enheden er placeret (som angivet i programmeringssoftwaren)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.