Skip to main content
Skip table of contents

Termostat

Med termostaten kan du reglera temperaturen i ett rum. Du kan välja mellan tre veckoprogram: två för värmefunktionen och ett för kylfunktionen. Du kan dessutom välja mellan fem fasta temperaturinställningar: DAG, NATT, EKO, SVAL och AV. Dessa förkonfigurerade program och temperaturer kan ändras. Temperaturen kan också höjas eller sänkas manuellt.

Det här kapitlet visar dig de olika kontrollmöjligheterna för termostaten.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.