Skip to main content
Skip table of contents

Eko-sparläge

Det är möjligt att installatören har programmerat en tryckknapp med en stämning som försätter termostaten i eko-sparläge. Veckoprogrammen och temperaturnivåerna förblir aktiva men den maximala temperaturen är begränsad till den förinställda eko-temperaturen (18 °C).

Följande skärm visas.

Du kan avaktivera eko-sparläget med samma tryckknapp som installatören har programmerat. Temperaturbegränsningen avbryts och eko-sparskärmen försvinner.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.