Skip to main content
Skip table of contents

Startskärm

Tryck på en av knapparna för att tända displayen. När displayen inte används dimmas den för att minska energiförbrukningen. Följande skärm visas: Den övre raden anger den aktuella temperaturen i rummet, med önskad temperatur nedanför. Om den önskade temperaturen är högre än den aktuella temperaturen visas följande 

på skärmen: värmen är på. Om du har valt ett kylprogram kommer det att ange att  
 kylinstallationen har aktiverats. På den nedre raden anges det aktiva programmet eller den valda temperaturnivån. Om detta program eller temperaturnivån tillfälligt skrivs över manuellt visas även en klocka (se nästa avsnitt). Nedtill till höger visas tiden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.