Skip to main content
Skip table of contents

Välj ett av de förprogrammerade veckoprogrammen eller temperaturnivåerna

De fasta temperaturnivåerna är förprogrammerade enligt följande:


DAG

21 °C

NATT

16 °C

EKO

18 °C

SVAL

24 °C

AV

7 °C


Veckoprogrammen är förprogrammerade enligt följande:


PROG1vardag

06:00 => 08:00 DAG

08:00 => 16:00 NAT
16:00 => 18:00 ECO
18:00 => 22:00 DAG
22:00 => 06:00 NAT
helg08:00 => 22:00 DAG
22:00 => 08:00 NAT
PROG2vardag08:00 => 22:00  DAG
22:00 => 08:00 NAT
helg16:00 => 19:00 COOL
19:00 => 16:00 OFF
PROG3vardag16:00 => 19:00 SVAL
19:00 => 16:00 AV
helg10:00 => 19:00 SVAL
19:00 => 10:00 AV

1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. Startskärmen visas.

2. Tryck på mittknappen för att öppna menyn med veckoprogram och temperaturnivåer.
Följande skärm visas.

Installatören väljer språk under programmeringen av installationen. Du kan inte anpassa denna inställning här.3. Tryck på den övre eller nedre knappen för att välja önskat veckoprogram eller temperaturnivå.

4. Tryck på mittknappen för att bekräfta ditt val.
Du återgår automatiskt till startskärmen, där det valda veckoprogrammet och temperaturnivån också visas.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.