Skip to main content
Skip table of contents

Energiinsikter

Vad kan du göra med energiinsikter?

Smart energihantering bygger på att du mäter och förstår energiflödena i ditt hem. I Niko Home-appen kan du se alla energimätningar. Energi-fliken visar en översikt över situationen i ditt hem i realtid. På så sätt kan du smidigt se balansen mellan produktion och förbrukning av energi. Du kan också gå igenom detaljerade mätningar och historik.

Vad behöver du?

För att få en komplett översikt behöver de olika enheterna i ditt hem vara korrekt anslutna för att Niko Home-appen ska få de nödvändiga mätuppgifterna.

Tabellen nedan visar vilka metoder som kan användas för att konfigurera anslutningar för varje energigrupp. Observera att det finns skillnader mellan en installation med en ansluten kontrollenhet och en trådlös gateway.

Du måste ställa in anslutningarna och funktionerna via Niko Home Control-programmeringsvaran. Be din installatör om hjälp.

Ikon i Niko Home-appen

Beskrivning

Tillgängliga lösningar om du har en ansluten kontrollenhet + trådlös brygga

Tillgängliga lösningar om du har en trådlös gateway

Water icon

Vatten: total vattenförbrukning

 • Installera och anslut en pulsräknare

 • Anslut den digitala mätaren (BE/NL) via P1-porten (om vattenmätaren är ansluten till den digitala mätaren)

 • Anslut den digitala mätaren (BE/NL) via P1-porten (om vattenmätaren är ansluten till den digitala mätaren)

Gas icon

Gas: total gasförbrukning

 • Installera och anslut en pulsräknare

 • Anslut den digitala mätaren (BE/NL) via P1-porten (om gasmätaren är ansluten till den digitala mätaren)

 • Anslut den digitala mätaren (BE/NL) via P1-porten (om gasmätaren är ansluten till den digitala mätaren)

Grid power icon

Elektricitet (elnät): total förbrukning av energi från elnätet

 • Anslut den digitala mätaren (BE/NL) via P1-porten (*)

 • Installera och anslut en mätare på buss

 • Installera och anslut en trådlös mätare (*)

 • Anslut den digitala mätaren (BE/NL) via P1-porten

 • Installera och anslut en trådlös mätare

Solar energy icon

Sol: total energiproduktion av solcellspaneler (och batteri)

 • Länka ditt SMA-system

 • Installera och anslut en mätare på bussledningar

 • Installera och anslut en trådlös mätare (*)

 • Länka ditt SMA-system

 • Installera och anslut en trådlös mätare

Car charger icon

Billaddare: total energiförbrukning av din/dina anslutna billaddare

 • Länka din billaddare genom att aktivera tredjepartssystemet

 • Installera och anslut en mätare på bussledningar

 • Installera och anslut en trådlös mätare (*)

White goods icon

Vitvaror: total energiförbrukning av dina anslutna vitvaror

Climate icon

Klimat: total energiförbrukning av dina anslutna HVAC-enheter

 • Installera och anslut en mätare på buss

 • Installera och anslut en trådlös mätare (*)

 • Installera och anslut en trådlös mätare

Other consumption icon

Övrigt: beräknat värde, energiförbrukning som inte ingår i de övriga energigrupperna

-

-

icon_plug.png
icon_socket.png

Enskilda enheter: energiförbrukning av enheter som inte ingår i de övriga energigrupperna och som får ström via ett vägguttag (t.ex. tv-apparat, kaffekokare, poolpump)

icon_clamp.png

Specifika kretsar: energiförbrukning av specifika elektriska kretsar (t.ex. en övervåning)

 • Installera och anslut en mätare på buss

 • Installera och anslut en trådlös mätare (*)

 • Installera och anslut en trådlös mätare

* Trådlös brygga är ett måste

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.