Skip to main content
Skip table of contents

Energivarningar

Vad kan du göra med energivarningar?

När du ställer in varningar upptäcker du omedelbart onormala situationer och kan vidta lämpliga åtgärder. De här varningarna är användbara i många situationer, exempelvis följande:

  • Vattenläcka

  • Fel på solpanel

  • Den högsta energiförbrukningen överskrider kapacitetstaxans gräns (bara relevant i vissa regioner, t.ex. Flandern)

Du kan skapa och visa dina egna varningar i fliken Energi. För varje varning definierar du ett målvärde och en period (dag, vecka, månad, år).

Vad behöver du?

Din Niko Home Control-installation uppfyller följande krav:

  • Den tar emot de nödvändiga mätningarna (se Energiinblick för alla tillgängliga lösningar)

  • Den är konfigurerad med den senaste versionen av programmeringsvaran

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.