Skip to main content
Skip table of contents

Skapa ett tidsschema

Utgångspunkt

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Tidsschema.
  Resultat:
  Panelen Tidsschema visas. Du får en översikt över alla skapade tidsscheman.
 2. Klicka på Lägg till nytt schema.
 3. Ge schemat ett namn.
 4. Välj schematyp.

  TypNär?
  dagligt

  Var X:e dag enligt de inställda tiderna. 

  veckoligtVar X:e vecka enligt de inställda dagarna och tiderna. 
  månatligt  Var X:e månad enligt de inställda veckorna, dagarna och tiderna.
  årligtVar X:e år enligt de inställda datumen och tiderna.
 5. Ställ in intervallet (X) och startdatumet.

 6. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.