Skip to main content
Skip table of contents

Skapa ett månadsschema

Utgångspunkt

Procedur

 1. Välj vilka veckor i månaden tidsschemat ska vara aktivt. Standardinställningen för detta är vecka 1 till 5.
  Resultat:
  Alternativknappen för den aktiva veckan är gul.

 2. Välj vilka veckodagar tidsschemat ska vara aktivt. Standardinställningen för detta är måndag till fredag, från soluppgång till solnedgång.
  Resultat:
  Alternativknappen för de aktiva dagarna är gul.


 3. Ställ in en tidsperiod för den valda perioden.

 4. (valfritt) Klicka på Lägg till tidsperiod för att skapa en extra tidsperiod.

 5. (valfritt) Klicka på Lägg till månadsschema för att skapa ett extra månadsschema.

 6. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Exempel

I det här exemplet på ett tidsschema höjs varmvattensystemets temperatur (förebygga legionella):

 • var 2:a och 4:e vecka i månaden på lördag mellan 22.00 och 01.00.

 • var 1:a, 3:e och 5:e vecka i månaden på söndag mellan 23.00 och 02.00.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.