Skip to main content
Skip table of contents

Skapa ett årsschema

Utgångspunkt

Procedur

  1. Klicka på Upprepa inte om du bara vill använda det här schemat en gång.
  2. Klicka på Alla dagar för att välja på vilka veckodagar detta tidsschema ska vara aktivt.
    Resultat:
    Detta ändras till Valda dagar så snart som färre än 7 dagar har valts.


  3. Ställ in en tidsperiod för den valda perioden.
  4. (valfritt) Klicka på Lägg till tidsperiod för att skapa en extra tidsperiod.

  5. (valfritt) Klicka på Lägg till årsschema för att skapa ett extra årsschema.
  6. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.


Exempel

I detta exempel på ett tidsschema visas ett meddelande på pekskärmen och/eller smartphone på varje familjemedlems födelsedag kl. 19.00.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.