Skip to main content
Skip table of contents

Skapa ett veckoschema

Utgångspunkt

Procedur

  1.  Välj de veckodagar på vilka tidsschemat ska vara aktivt. Standardinställningen för detta är måndag till fredag, från soluppgång till solnedgång.
    Resultat:
    Alternativknappen för de aktiva dagarna är gul.
  2. Ställ in en tidsperiod för de valda dagarna. Välj en tidsperiod med fasta tider eller en tidsperiod baserad på den astronomiska klockan.

  3. (valfritt) Klicka på Lägg till tidsperiod för att skapa en extra tidsperiod.

  4. (valfritt) Klicka på Lägg till veckoschema för att skapa ett extra veckoschema.

  5. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Exempel

I detta exempel på ett tidsschema för jalusier har tidsperioderna ställts in så att jalusierna är öppna från kl. 7:00 till 23:00 på vardagar och från kl. 8:00 till 22:30 på helger.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.