Skip to main content
Skip table of contents

Skapa ett dagsschema

Utgångspunkt

Procedur

  1. Ställ in en tidsperiod. Välj en tidsperiod med fasta tider eller en tidsperiod baserad på den astronomiska klockan.

  2. (valfritt) Klicka på Lägg till tidsperiod för att skapa en extra tidsperiod.

  3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Exempel

I detta exempel på ett tidsschema för utomhusbelysning har tidsperioderna ställts in från kl. 6:00 till 7:00 och från kl. 21:00 till 23:00.

Alt text
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.