Skip to main content
Skip table of contents

Skapa en global mätning med P1-porten på den smarta/digitala mätaren

Om du konfigurerar en global mätning med P1-porten åsidosätts de energimätningar med trådlösa eller vanliga mätare i centralen som är konfigurerade i programmeringsprogramvaran Niko Home Control. Endast P1-data visas i Niko Home-appen, på pekskärmen och på Digital Black.

Utgångspunkt

Procedur

Anslut den smarta/digitala mätaren med den medföljande P1-kabeln till den trådlösa bryggan eller en trådlös gateway.

Resultat: Den globala mätningen (förbrukningen från elnätet) visas automatiskt i Niko Home-appen, på pekskärmen och på Digital black.

  • Ingen konfiguration behövs i programmeringsprogramvaran Niko Home Control.

  • Kontrollera om P1-porten är aktiv. Om den inte är det kontaktar du din elnätsleverantör för att aktivera P1-porten på din digitala mätare. I Belgien krävs alltid en aktivering.

  • Om dina digitala gas- och vattenmätare är anslutna till din digitala elmätare visas även de mätningarna i Niko Home-appen, på pekskärmen och på Digital black.

P1-kabelns maxlängd är 2 m. För att utöka avståndet mellan den smarta/digitala mätaren och den trådlösa bryggan eller den trådlösa gatewayen kan du använda en extra UTP-kabel och en P1-utbyggnadsmodul (av märket Cedel – artikelnummer P1-VRL-UNV).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.