Skip to main content
Skip table of contents

Scenario

Vad är ett scenario?

Ett scenario är en kombination av ett antal samtidiga inställningar för olika enheter (t.ex. belysning, jalusier, markiser). Genom att välja ett scenario väljer du en fördefinierad status för en eller flera enheter. Med ett tryck på en knapp (eller via pekskärmen eller appen) kan du välja en scenario som är perfekt för att t.ex. titta på TV, laga mat, äta middag eller ha fest.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter:

  • en stämningskontroll och/eller en kontroll (generisk knapp)

  • alla enheter som du vill inkludera i denna rutin
   Alla enheter är möjliga utom en virtuell enhet och ett ställdon.

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Komfort.

 4. Klicka på Scenario.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet och parametrarna så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj kontroll(er) som ska aktivera rutinen.

  Klicka på plustecknet för kontrollerna du vill inkludera i rutinen.

  Om du använder en stämningskontroll ska du välja 1 av de 8 scenariona.

  BVälj enheterna som du vill inkludera i rutinen.

  1 Klicka på enheternas plustecken.


  2 Ställ in värdet för varje enhet: på, av, låsa eller låsa upp.


  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.


 7. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

 9. Ändra ikonen för scenariokontroll.

Ändra scenarioikonen

Med en stämningskontroll kan du programmera 8 olika scenarion. När du klickar på enheten kan du välja scenario 1 till 8.

Med andra kontroller kan du aktivera fler eller färre scenarion.

Om du har använt en stämningskontroll för att aktivera rutinen Scenario kan du ändra scenarioikonen.

 1. Klicka på stämningskontroll på ritytan.
  Resultat:
  Panelen Stämningskontroll visas.

 2. Klicka på ikonen för scenariot.
  Resultat:
  Ett popup-fönster visas.

 3. Välj en annan ikon för scenariot.

 4. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/yAYV8Trt4dY


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.