Skip to main content
Skip table of contents

Översikt

I Niko Home Control-programmeringsprogramvara II version 2.x är Översikten ett översiktsfönster för slutanvändaren och installatören där du kan redigera (anpassa) följande:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.