Skip to main content
Skip table of contents

Pekskärmsprofiler

Vad är pekskärmsprofiler?

För varje pekskärm kan du fastställa vilka enkla åtgärder och/eller rutiner som är tillgängliga och vilka knappar som visas på pekskärmen. Du gör det genom att skapa olika pekskärmsprofiler. Tack vare dessa profiler kan du till exempel välja olika åtgärder för bottenvåningen och ovanvåningen.

Som standard har en grundprofil skapats. Befintliga pekskärmsprofiler kan ändras.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.