Skip to main content
Skip table of contents

Skapa och ändra pekskärmsprofiler

Utgångspunkt

Skapa en pekskärmsprofil

  1. Klicka på Lägg till profil.
  2. I fönstersektionen Allmänt fyller du i profilnamnet.
  3. I fönstersektionen Säkerhet ställer du in om profilen är aktiv eller inte och definierar du ett lösenord för profilen.
  4. I fönstersektionen Funktioner aktiverar eller inaktiverar du åtkomstkontroll, energi och notiser.
  5. I fönstersektionen Rum, enkla åtgärder och rutiner visar eller döljer du rum och/eller enkla åtgärder och/eller rutiner på din pekskärm.
  6. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Översikt.

Ändra en pekskärmsprofil

  1. Klicka på pekskärmsprofilen.
  2. Gör de nödvändiga ändringarna (se steg 2 till 5 i proceduren ovan).
  3. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Översikt.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.