Skip to main content
Skip table of contents

Profiler i mobilappen

Vad är profiler i mobilappen?

För varje mobil eller surfplatta som har Niko Home Control-appen installerad och är ansluten till installationen kan du avgöra vilka enkla åtgärder och/eller rutiner som ska vara tillgängliga och vilka knappar som visas på enheten. Du gör det genom att skapa olika profiler i mobilappen. Tack vare de här profilerna kan du exempelvis välja vem som kan ändra Niko Home Control-konfigurationen eller sätta igång vissa rutiner.

Som standard har en grundprofil skapats. Befintliga profiler i mobilappen kan ändras.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.