Skip to main content
Skip table of contents

Användning av åtkomstkontroll

Med Niko Home Control-programmeringsprogramvara II version 2.x  kan du programmera högst 3 videodörrstationer.

Programmera åtkomstkontroll

Använd rutinen Åtkomstkontroll för att ställa in följande för varje ringknapp i videodörrstationen:

 • (valfritt) vilket ljud som aktiveras när någon ringer på dörren

 • (valfritt) vilket dörrlås som är anslutet

 • (valfritt) vilken enkel åtgärd och/eller rutin du kan styra under ett samtal

 • ringsignal på pekskärm eller app

 • möjlighet att ignorera samtalet.

Om du har en mottagning hemma (som t.ex. läkare, jurist eller tandläkare) kan du använda rutinen Åtkomstkontroll med ring och kom in.

Du kan aktivera rutinen genom att använda:

 • ett tidsvillkor

 • en tryckknapp

 • en knapp på pekskärmen eller i appen.

Åtkomstkontroll på pekskärmen

Du kan göra följande med pekskärmen:

 • öppna dörren

 • se, prata med eller vägra åtkomst för en besökare

 • ta fram samtalshistoriken med motsvarande bildmaterial.

I pekskärmsprofilen väljer du de ringknappar från vilka du vill ta emot samtal. Detta val gäller för alla pekskärmar som använder denna profil. Vid behov kan du skapa ytterligare pekskärmsprofiler. 

Åtkomstkontroll i appen 

Med appen kan du göra följande:

 • öppna dörren

 • se, prata med eller vägra åtkomst för en besökare.

Om du vill välja vilka samtal (ringknapp) du vill ta emot i appen kan du läsa Skapa och förändra profiler i mobilappen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.