Skip to main content
Skip table of contents

Åtkomstkontroll

Vad är åtkomstkontroll?

Med rutinen Åtkomstkontroll kan du länka en pekknapp på en videodörrstation till en pekskärm, ett ljud eller ett dörrlås. När knappen rörs vid hörs ljudet under en programmerbar tidsperiod. Under tiden skickas påringningen från videodörrstationen till alla länkade enheter: pekskärmar, smartphones och surfplattor. Om du vill kan du besvara påringningen och låsa upp dörren med denna enhet.

Du kan också länka en enkel åtgärd eller rutin och besluta när någon ringer på dörren om du vill aktivera den enkla åtgärden eller rutinen eller inte.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande:

  • en videodörrstation

  • en ringknapp

  • ett dörrlås

  • ett ljud

  • (valfritt) flera videodörrstationer, ringknappar, dörrlås eller ljud

  • alla enkla åtgärder eller rutiner som du vill inkludera i denna rutin.

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Åtkomstkontroll.

 4. Klicka på Åtkomstkontroll.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj videodörrstationen som aktiverar rutinen.

  Klicka på plustecknet för videodörrstationen du vill inkludera i rutinen.

  B(valfritt) Välj ett ljud. Detta ljud aktiveras tillsammans med pekskärmen.

  Klicka på ljudets plustecken.

  CVälj ett dörrlås.

  Klicka på dörrlåsets plustecken.

  D(valfritt) Välj en ytterligare enkel åtgärd eller rutin.

  Klicka på den enkla åtgärdens/åtgärdernas eller rutinens/rutinernas plustecken.
  I detta exempel väljer vi att tända belysningen i hallen.


  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  ParameterValBeskrivningExempel
  Ringsignal på pekskärm och mobila enheter

  Listruta


  Välj en ringsignal i listrutan.


  Tid när dörrlåset är aktivt

  0–59 min. 59 sek.

  Standard: 5 sek.


  Avvisa samtal gäller för alla enheterValruta

  Om du markerar den här rutan påverkas alla enheter samtidigt (mobila enheter, pekskärmar ...) om du avvisar ett samtal från en videodörrstation. På så sätt slipper du avvisa samtalet på varje enskild enhet.

  Den här parametern är avmarkerad som standardinställning

  Samtal avslutas automatiskt när dörrlåset aktiverasValruta

  Om du avmarkerar den här rutan avslutas inte samtalet automatiskt när dörrlåset har aktiverats. Samtalet förblir aktivt tills användaren själv avslutar det eller den maximala samtalstiden har uppnåtts (strax under 3 minuter).

  Om du markerar den här rutan avslutas samtalet automatiskt kort efter att dörrlåset har aktiverats.

  Den här rutan är markerad som standardinställning.


 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/cq3nMepiqKo


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.