Skip to main content
Skip table of contents

Åtkomstkontroll med ring och kom in

Vad är Åtkomstkontroll med ring och kom in?

Med rutinen Åtkomstkontroll med ring och kom in kan du länka en pekknapp på en videodörrstation till en pekskärm, en mobil enhet, ett ljud eller ett dörrlås. När knappen rörs vid hörs ljudet under en programmerbar tidsperiod och dörrlåset öppnas automatiskt. Under tiden skickas påringningen från videodörrstationen till alla länkade enheter: pekskärmar, smartphones och surfplattor. Om du vill kan du besvara påringningen på en av dessa enheter. Du kan också länka en annan enkel åtgärd eller rutin och besluta när någon ringer på dörren om du vill aktivera den enkla åtgärden eller rutinen eller inte.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande:

  • en videodörrstation

  • en ringknapp

  • ett dörrlås

  • ett ljud

  • valfritt: flera videodörrstationer, ringknappar, dörrlås eller ljud

  • alla enkla åtgärder eller rutiner som du vill inkludera i denna rutin.

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat: Panelen Rutin visas. 

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Åtkomstkontroll.

 4. Klicka på Åtkomstkontroll med ring och kom in.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj videodörrstationen som aktiverar rutinen.

  Klicka på plustecknet för videodörrstationen/-stationerna du vill inkludera i rutinen.

  B(valfritt) Välj ett ljud. Detta ljud aktiveras tillsammans med pekskärmen.

  Klicka på ljudets/ljudens plustecken.

  CVälj ett dörrlås.

  Klicka på dörrlåsets/-låsens plustecken.

  D(valfritt) Välj en enkel åtgärd eller rutin.

  Klicka på den enkla åtgärdens/åtgärdernas eller rutinens/rutinernas plustecken.
  I detta exempel väljer vi att tända belysningen i hallen.


  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.


 7. Under Parametrar ställer du in följande:

  ParameterValBeskrivningExempel
  Ringsignal på pekskärm och mobila enheter

  Listruta


  Välj en ringsignal i listrutan

  Tid när dörrlåset är aktivt

  0–59 min. 59 sek.

  Standard: 5 sek.

  Avvisa samtal gäller för alla enheterValruta

  Om vald ignoreras avvisade samtal på alla anslutna enheter (app och pekskärmar).


 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

Rutinen Åtkomstkontroll med ring och kom in aktiveras på pekskärmen eller i appen.

https://www.youtube.com/embed/FDn2FlJOCVQ


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.