Skip to main content
Skip table of contents

Allt av med gångvägsstöd

Vad är Allt av med gångvägsstöd?

Med rutinen Allt av med gångvägsstöd kan du stänga av alla önskade enheter med endast en kontroll. Du kan också göra så att vissa enheter förblir påslagna under en ytterligare förinställd tidsperiod innan de också stängs av. Till skillnad från en Allt av basic rutin kan du programmera olika frånkopplingsfördröjning för olika enheter.

Utgångspunkt

 •  Du har skapat följande kontroller och enheter:

  • en kontroll (generisk knapp)

  • alla enheter som du vill stänga av med denna rutin

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.


 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.


 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Gå hemifrån.


 4. Klicka på Allt av med gångvägsstöd.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj kontroll(er) som ska aktivera rutinen.

  Klicka på plustecknet för kontrollerna du vill inkludera i rutinen.

  BVälj enheter som ska vara påslagna längre efter att du aktiverat rutinen (valfritt).

  1 Klicka på plustecknet för enheterna som är en del av gångvägsstödet.

  2 Varje enhet som väljs i detta steg kan slås på, slås av eller båda.

  Måste enheten slås på eller av? Välj eller av som ett värde. Måste enheten göra båda? Välj då alternativet Återanvänd enhet .

  Ställ in fördröjningen om du vill ha en sådan.

  CVälj enheter som ska stängas av omedelbart.

  Klicka på plustecknet för enheterna som ska stängas av omedelbart. Du kan välja alla enhetstyper.


 7. I  Parametrar kan du, om du vill, invertera återkopplingslampan (denna parameter visas endast om minst en knapp med indikatorlampa har valts).

 8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

 9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.
  Återkopplingslampan kommer sedan att lysa när all belysning och alla enheter är avstängda.

Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.

Ställ in driftstiden Tryck och håll för att undvika att aktivera rutinen Allt av med gångvägsstöd av misstag.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.

https://www.youtube.com/embed/BoyIotGnW8I


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.