Skip to main content
Skip table of contents

Allt av basic


Vad är Allt av basic?

Med rutinen Allt av basic kan du stänga av alla länkade enheter med endast en kontroll. Du kan också göra så att vissa enheter förblir påslagna under en ytterligare förinställd tidsperiod innan de också stängs av. Du kan till exempel göra så att lampan i hallen är tänd lite längre så att personen har tid på sig att lämna huset.

Utgångspunkt

 • Du har skapat följande kontroller och enheter:

  • en kontroll (generisk knapp)

  • alla enheter som du vill stänga av med denna rutin

 • Du är i översiktsfönstret Skapa.

Procedur

 1. I det högra knappfältet klickar du på knappen Rutin.
  Resultat:
  Panelen Rutin visas.

 2. Välj rummet så här:

  • Välj Rum i listrutan.

  • Klicka på rummet på ritytan.

 3. Klicka på pilen bredvid kategorin Gå hemifrån.

 4. Klicka på Allt av basic.

 5. Ge rutinen ett namn.

 6. Ställ in beteendet så här:

  BeteendeVad?Hur?
  AVälj kontroll(er) som ska aktivera rutinen.

  Klicka på plustecknet för kontrollerna du vill inkludera i rutinen.


  B(valfritt) Välj enheter som ska vara påslagna längre efter att du aktiverat rutinen.

  Klicka på plustecknet för enheterna som ska vara påslagna längre.

  CVälj enheter som ska stängas av omedelbart.

  Klicka på plustecknet för enheterna som ska stängas av omedelbart. Du kan välja alla enhetstyper.  Använd Flervalsverktyg för att välja olika enheter samtidigt.


 7. Under Parametrar ställer du in beteendet för enheten du valt i steg B.

  • Ska de stängas av med en fördröjning (om man antar att de var på innan du aktiverade rutinen Allt av basic)?

  • Ska de slås på när du aktiverar rutinen Allt av basic och sedan stängas av med en fördröjning? 
   Ställ sedan in fördröjningstiden.

8. Klicka på knappen Stäng för att återgå till panelen Rutin.

9. Klicka på knappen Stäng för att återgå till översiktsfönstret Skapa.

Ställ in driftstiden T ryck och håll för att undvika att aktivera rutinen Allt av basic av misstag.

Video

Se ett exempel här. Sätt på ljudet för att se videon.


I detta exempel programmerar vi en Allt av basic-rutin med en kontrollknapp i sovrummet. Vi låter de styrda vägguttagen med nattlamporna vara tända i ytterligare 5 minuter.

https://www.youtube.com/embed/2BhlHawPHAo


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.