Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av Digital black, 24 V

Starta om

Dina Digital black-inställningar kommer att sparas

Felmeddelande ”Nätverk hittades inte”

Digital black visar meddelandet ”Nätverk hittades inte” när den trådlösa anslutningen till ditt hemnätverk avbryts. Digital black återansluter automatiskt till det trådlösa nätverket när den är tillbaka inom räckhåll och återupptar normal drift.

När meddelandet kvarstår under en längre period utan någon känd orsak, testa följande:

 • Använd din mobil för att kontrollera den trådlösa nätverksstyrkan på den plats du har installerat din Digital black.
 • Kontrollera signalstyrkan på Digital black (se nedan).
 • Kontrollera om andra nätverksanslutningar fungerar (t.ex. din trådlösa skrivare).
 • Kontrollera om den trådlösa gatewayen eller ansluten kontrollenhet fortfarande är anslutna till ditt nätverk.
 • Kontrollera om Niko Home-appen fungerar korrekt.
 • Starta om Digital black (se ovan).

Om ingen av åtgärderna ovan löser problemet, gör så här:

 1. Tryck ”Skanna om QR-kod” på skärmen.
 2. Öppna Niko Home-appen och radera Digital black från listan. Den defekta Digital black-enheten blir grå.
 3. Återansluta Digital black  till ditt Niko Home Control-nätverk.

Digital black programvaruversion, nätverksinformation och signalstyrka

Tryck tre gånger på den övre högra pixeln i det synliga skärmområdet för att visa Digital black -informationsskärmen.

Du kan se signalstyrkan längst ner på skärmen (-xx dBm):

 • > -50 dBm: utmärkt signalstyrka
 • -50 till -60 dBm: god signalstyrka
 • -60 till -70 dBm: godtagbar signalstyrka
 • < -70 dBm: svag signalstyrka

Se WiFi-nätverk för mer information.

Byta ut en defekt Digital black

 1. Avlägsna den defekta Digital black-enheten och installera en ny.
 2. Koppla den nya Digital black-enheten till din Niko Home Control-installation.

Kopplingen av Digital black misslyckas

Om du inte lyckas koppla din Digital black hänvisar vi till sidan WiFi-nätverk eller sidan Ansluta Digital black, 24 Vill din Niko Home Control-installation.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.