Skip to main content
Skip table of contents

Installera Digital black, 24 V

Placering (med termostatfunktionen)

Idealisk monteringshöjd är mellan 110 och 160 cm.

 • Montera inte Digital black, 24 V:
  • i direkt solljus
  • ovanför lampor
  • på en yttervägg.
  • i omedelbar närhet av en värmekälla (kamin, värmeelement etc.) eller elektrisk utrustning som kan utstråla värme (TV, dator etc.).
  • bakom en gardin.
 • Se till att luft inte kan cirkulera bakom termostaten. Stäng hålen i den infällda dosan om det behövs.
 • Övertäck inte skärmen och montera den inte infälld i väggen. Om du gör det blockeras luftflödet i Digital black och temperaturmätningen påverkas.

Installationsförberedelse

Stäng av nätströmmen.

 • Du kan lägga till flera Digital black-enheter till samma strömförsörjning så länge den totala förbrukning för alla Digital black-enheterna (5,5 W per Digital black) inte överstiger strömförsörjningens maximala energiförbrukning, kabelförluster inräknade.
 • Maximalt 10 Digital black per enkel strömförsörjning om 60 W (340-00050) rekommenderas.
 • Du kan installera max 20 Digital black i din Niko Home Control-installation.
 • Montera din Digital black, 24 V på 110 till 160 centimeters höjd från golvet. När du använder en Digital black, 24 V som en ”central kontrollskärm” eller en ”zontermostat” rekommenderas en monteringshöjd på 150−160 cm ovanför golvet.
 • Skruvmontering kräver vertikalt inriktade skruvar.

Kabelalternativ

Kabelalternativ 1: separat 24 VDC kabel

 • Anslut Digital black, 24 V med en 24 VDC-elkabel med två trådar till en separat 24 VDC-strömförsörjning (340-00050 eller 340-00051).
 • Kontrollera sidan WiFi-nätverk för att förbereda korrekt datakabel och hemrouteranslutning.

Kabelalternativ 2: separat trådpar i din busskabel

 • Anslut inte Digital black, 24 V direkt till Niko Home Control-bussen (B1, B2).
 • Anslut inte Digital black, 24 V direkt till kontrollenhetens ”+” och ”-”.
 • Anslut Digital black, 24 V med ett annat trådpar i bussen till en separat 24 VDC-strömförsörjning (340-00050 eller 340-00051).

Kabeltyp och -sektion

Tabellen nedan visar rekommenderade kabeltyper, kabelsektioner och maximal trådlängd från strömförsörjningen till den senast anslutna Digital black-enheten.

Installation

Stäng av nätströmmen.

Tillämpa en avskalningslängd på 8−10 mm.

 • Montera din Digital black, 24 V på 110 till 160 centimeters höjd från golvet. När du använder en Digital black, 24 V som en ”central kontrollskärm” eller en ”zontermostat” rekommenderas en monteringshöjd på 150−160 cm ovanför golvet.
 • MonteraDigital black i en vertikal vägg med uppåtmarkeringen i riktning uppåt.
 • Skruvmontering kräver vertikalt inriktade skruvar.
 • Se till att ta bort dammskyddstejpen från basen innan du monterar displaydelen.

Obs: Om Digital black inte enkelt klickar på plats i monteringsfästet, testa något av följande:

 1. Säkerhetsskruven nedtill på displayen kanske blockerar klickmekanismen. Kontrollera att säkerhetsskruven är ordentligt fastskruvad i positionen UNLOCK (lås upp) (se steg d, men vrid skruven i motsatt riktning för att låsa upp).
 2. Digital black har inte förts ned korrekt på de två utskjutande stöden upptill på monteringsfästet (se steg c). Prova att föra ned Digital black på nytt på de utskjutande stöden. Digital black ska enkelt klicka fast i monteringsfästet. Tvinga inte ner Digital black eftersom det kan skada anslutningsstiften på baksidan.

För att undvika stöld kan du skruva i en säkerhetsskruv på displaydelens nederdel. Använd en 2 mm-insexnyckel. Undvik skador genom att inte dra åt säkerhetsskruven för hårt.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.