Skip to main content
Skip table of contents

Wi-Fi-nätverkskonfiguration (24 V)

Wi-Fi-signal

Digital black är en IP-enhet och kommunicerar med din Niko Home Control-installation via Wi-Fi 2,4 GHz bgn (HT20), WPA2-PSK Personal. Kontrollera att din Wi-Fi-router stödjer denna version.

Mer information om Wi-Fi-standarden IEEE802.11 finns på https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

Se till att ha ett Wi-Fi-nätverk med god signalstyrka där du ska placera din Digital black. Annars klarar inte din Digital black av att styra dina Niko Home Control-åtgärder och -rutiner på korrekt sätt.

Niko rekommenderar att tillräckliga trådburna nätverksresurser inrättas för anslutning av en Wi-Fi-åtkomstpunkt i närheten. Helst minst en Wi-Fi-åtkomstpunkt på varje våning.

Gör något av följande för att kontrollera Wi-Fi-signalstyrkan hos ditt trådlösa hemnätverk:

Utmärkt

> -50 dBm

Bra

-50 till -60 dBm

Godtagbar

-60 till -70 dBm

Svag

< -70 dBm

Wi-Fi-signalräckvidd

Användning av enheter med fjärrkontroll, såsom en TV eller bild- och ljudenheter, störs inte av en Digital black, 24 V. Digital blacks räckvidd beror på materialen som används i bostaden.

Byte av lösenord eller SSID

Om du ändrar lösenord eller SSID-namn för ditt Wi-Fi-nätverk måste du konfigurera Digital black igen.

Om du namngav ditt SSID av misstag utan att ändra Wi-Fi-lösenordet kan du ändra tillbaka till det ursprungliga namnet och därefter återansluts Digital black automatiskt.

Minimal nätverkskonfiguration för bussledningar

Minimal nätverkskonfiguration för traditionell ledningsdragning

UTP-konfiguration

Wi-Fi-konfiguration

Kompatibilitet avseende Wi-Fi-router och -repeater

OBS: Vissa internet-routrar eller Wi-Fi-åtkomstpunkter kan bli inkompatibla efter underhåll eller uppdatering av programvara.
Detta orsakas oftast av extrafunktioner som återaktiveras.
Kontrollera de avancerade inställningarna för din router eller åtkomstpunkt för att inaktivera dessa funktioner i det lokala nätverket som är anslutet till din Digital black. Mer detaljerad information om Wi-Fi-inställningar finns på sidan: Wi-Fi-felsökning och rekommendationer (24 V)

Korrigeringsåtgärder ifall det inte går att ansluta till Wi-Fi-åtkomstpunkten

I Niko Home Control-installationer med trådlösa åtkomstpunkter som stödjer meshing/roaming kan Digital black flyttas från en åtkomstpunkt till en annan.
Som en följd av det kanske Digital black emellanåt kopplas till och från ditt Wi-Fi-nätverk. För att undvika detta problem, gå till dina inställningar för åtkomstpunkter och konfigurera Digital black som en enhet som inte får mesha eller roama.
Därmed kommer Digital black endast att ansluta till en åtkomstpunkt, helst den med starkast Wi-Fi-signal.

Konfigureringsexempel

Vid problem med signalstyrkan kan du bygga ut ditt nätverk med extraroutrar som konfigureras som åtkomstpunkter (AP).

Alla Niko Home Control IP-enheter måste finnas inom samma IP-subnet (t.ex.192.168.0.xxx) för att kommunikation ska garanteras.


Ansluta Digital black till ditt Wi-Fi-nätverk

Du kan se vägledningen här:

https://www.youtube-nocookie.com/embed/kwwfNaFaA88


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.