Skip to main content
Skip table of contents

LED-beteende gateway

Slå på nätströmmen.

Grön LED blinkar

Gatewayen är ansluten till ditt hemnätverk men är inte ansluten till internet

Se Underhåll och felsökning

Grön LED kontinuerligt på

Gatewayen har startat och är ansluten till internet

Din gateway fungerar som den ska och din installation kan fjärrstyras med appen

Röd LED blinkar

Gatewayen är inte ansluten till ditt hemnätverk och försöker återansluta (om ett nätverk redan har konfigurerats)

Se Underhåll och felsökning

Röd LED kontinuerligt på

Gatewayen fungerar inte som den skaKontakta Nikos kundtjänst
Blå LED blinkar

Gatewayen gör sig redo för en återställning

Se Underhåll och felsökning > Återställ

Blå LED-andning

Gatewayen startar eller uppgraderas

Vänta tills lampan slutat blinka.
Stäng inte av strömmen

Blå LED kontinuerligt på

Gatewayen återställsSe Underhåll och felsökning > Återställ
LED av

Det finns ingen nätspänningKontrollera nätspänningen

Gatewayen eller dess strömförsörjning är
defekt

Kontakta Nikos kundtjänst om problemet kvarstår

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.