Skip to main content
Skip table of contents

Programmera tryckknappen med LED och komfortsensorer

Temperatur- och fuktighetssensor

Temperatursensorn kan programmeras som en ingång för styrning av flera zoner (uppvärmning/kyla och ventilation) och gör det möjligt för dig att öka din energieffektivitet samtidigt som en allmän komfort bibehålls.
Dessutom kan temperaturvärden användas som en ingång i en logik. Från och med 2.20 kan även fuktighetsvärden användas.
Lägg bara till ett av värdena (eller båda) till OM-värdet (IF).

Från och med version 2.20 av programmeringsvaran kan du visualisera temperatur- eller fuktighetsvärdet i Niko Home-appen. 
Du behöver bara aktivera visualiseringen för en profil i mobilapp i menyn ”Översikt”.
Den här funktionen gör att temperaturen kan visualiseras om en knapp inte har lagts till i rutinen ”Klimatkontroll” ännu.

Du kan visualisera temperatur- eller fuktighetssensorns värde för en specifik tryckknapp på din Digital black.
Använd Niko Home-appen för att välja den här översikten i Digital blacks inställningar för visualisering.

Knappfunktion

Använd programmeringsvaran Niko Home Control för att tilldela en enkel åtgärd eller en rutin till varje åtgärdsknapp. 

LED-indikeringens beteende

Konfigurera LED-indikeringens beteende för en enkel åtgärd i Niko Home Controls programmeringsvara. Den kan ställas in till att:

  • ge antingen direkt eller inverterad feedback på en enkel åtgärd/rutin

  • fungera som orienteringsbelysning (= ”Alltid PÅ”)

  • ”Alltid PÅ”

  • ”Alltid AV”

LED-indikeringens standardbeteende avgörs av typen av enkel åtgärd/rutin som är länkad till en åtgärdsknapp.
Kom ihåg att vissa specifika rutiner har ett fixerat LED-beteende.

Fysisk adressering av knappar

Varje åtgärdsknapp har en unik adress och behöver tilldelas en knapp som skapas i programmeringsvaran.
Den här adressen registreras i adresseringsfasen genom att en av åtgärdsknapparna trycks in.
Via en uppladdning lagras den i den anslutna kontrollenheten för vidare användning.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.