Skip to main content
Skip table of contents

Vanliga kontroller

I en Niko Home Control II-installation med bussledningar inkluderar de vanliga tryckknapparna en eller flera åtgärdsknappar som låter dig styra ett antal enkla åtgärder och rutiner som konfigureras i Niko Home Controls programmeringsvara. 
I programmeringsvaran kan varje åtgärdsknapp tilldelas alla typer av enkla åtgärder eller rutiner som skapas. Dessutom omvandlar tryckknappens gränssnitt en impuls från en extern tryckknapp till ett Niko Home Control-busskommando. 

Det finns 4 sorters vanliga tryckknappar tillgängliga i all finish och alla färger som Niko erbjuder:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.