Skip to main content
Skip table of contents

Tryckknappsgränssnitt

Beskrivning

Tryckknappsgränssnittet används för att ansluta potentialfria NO-tryckknappar eller NPN-transistorutgångar till Niko Home Control-installationen. Gränssnittet omvandlar tryck på knappar till ett Niko Home Control-busskommando.

Beroende på vilken variant du har kan du ansluta en till fyra (550-20000) eller en eller två (550-20025) tryckknappar eller NPN-transistorutgångar.

Alla ingångskontakter i tryckknappsgränssnittet med LED-lampor (500-20025) har en feedback-LED som kan användas som kontroll eller orienteringsbelysning.

I programmeringsvaran kan varje åtgärdsknapp som är ansluten till en av tryckknappsgränssnittets kretsledningar tilldelas alla typer av enkla åtgärder eller rutiner som skapas.

Översikt

550-20000550-20025

4 ingångskontakter

inga feedback-LED-lampor

2 ingångskontakter

2 feedback-LED-lampor (1 per ingångskontakt)

Tekniska data

 • 550-20000:
  • Lämpligt för högst fyra potentialfria NO-tryckknappar eller NPN-transistorutgångar
 • 550-20025:
  • Lämpligt för en eller två potentialfria NO-tryckknappar eller NPN-transistorutgångar
  • Ta inte bort de tillhörande feedback-LED-lamporna och byt inte heller ut dem
 • Vilopotential: 8 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
 • Maxavstånd till tryckknapp: 2 m
 • Ska endast anslutas på en SELV-kontakt (säkerhetsklenspänning)
 • Använd bara i kombination med ett stänksäkert hölje (t.ex. Niko Hydro) i utomhusmiljö
 • Mått (HxBxD): 41,5 x 20,9 x 5 mm
 • Märkning: CE
 • Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.