Skip to main content
Skip table of contents

Ansluten användning av smart pluggen

Mer avancerade alternativ är tillgängliga om du använder en trådlös gateway (552-00001) och Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen.

För tillfället går det inte att använda en smart plugg i en Niko Home Control-installation för bussledningar. Niko arbetar på en lösning och kommer att uppdatera den här sidan så snart den finns tillgänglig.

Förutsättningar

 • Du anslöt den trådlösa gatewayen (se Trådlös gateway).
 • Du anslöt den trådlösa gatewayen till ditt hemnätverk (se Trådlös gateway).
 • Du har registrerat Niko Home Control-installationen på mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Du uppgraderade din installation till version 2.9.1 eller senare.
 • Du gjorde något av följande:
  • Du installerade Niko Home-appen på din mobila enhet och loggade in.
  • Du installerade Niko Home Control-programvaran på din dator (Windows eller Mac).

Programmering

Du kan programmera smart pluggen med Niko Home-appen eller programmeringsprogramvaran för Niko Home Control.

Beteende hos smart pluggen

För att slå på och av smart pluggen kan du göra något av följande:

 • Tryck på knappen på smart pluggen.
 • I Niko Home-appen; använd Niko Home Control-knapparna i Niko Home Control åtgärder och rutiner (stämningar, timers, kalendrar, logik)

I båda fallen visar Niko Home-appen status för smart pluggen.Min smart pluggMin smart pluggVid styrning av flera smart pluggar i en Niko Home Control-åtgärd eller -rutin (t.ex. basic allt-av), kommer de smarta pluggarna att styras en åt gången. Tänk på att en viss fördröjning kan förekomma.

LED-beteende

LED-lampan lyser grön när smart pluggen är påslagen.

LED-lampan släcks när smart pluggen stängs av.

Mätning av energiförbrukning

Efter driftsättning börjar smart pluggen ackumulera energiförbrukningsdata för den inkopplade enheten. När en smart plugg finns installerad och har adresserats kan du tillgå denna förbrukningsdata som en mätningskanal under fliken ”Energi” på Niko Home-appen.

Per smart plugg finns följande data tillgänglig:

 • Historisk förbrukning per dag, vecka, månad och år (i kWh)
 • Ackumulerat värde hos total förbrukning (i kWh)
 • Direkt förbrukning (i W eller kW)

Energiförbrukningströsklar

Smart pluggen kan starta Niko Home Control-åtgärder och -rutiner när den når en viss energiförbrukningsnivå och kan generera meddelanden. Stöd finns för upp till 3 tröskelnivåer (endast i ansluten användning).

Använd Niko Home Control-programmeringsprogramvaran för att ställa in tröskelnivåer för energiförbrukning. Du ställer in tröskelnivåerna vid skapandet av de motsvarande  logikfunktionerna.

När en viss förbrukningsnivå har uppnåtts kan den smarta kontakten:

 • Generera en notis  på din mobila enhet och/eller pekskärm. Du kan definiera notisen i den motsvarande logikfunktionen med hjälp av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran. För mer information om logikfunktioner, se Programvarumanual Niko Home Control II > Menyn Skapa − Logikfunktion.
 • Starta en annan Niko Home Control-åtgärd eller -rutin.
 • Stäng av smart pluggen.

Det går för tillfället inte att programmera förbrukningströsklar för en smart plugg med hjälp av Niko Home-appen. Håll ett öga på uppdateringarna i Niko Home-appen med avseende på den här funktionens tillgänglighet.

Skyddsmekanismnotis

Smart pluggen har en inbyggd skyddsmekanism mot överström (se manuell användning). Endast i ansluten användning; om denna skyddsmekanism utlöses skickas en notis till din mobila enhet och/eller pekskärm för att informera dig  om denna överbelastningssituation.

Avlägsna alltid den felfungerande inkopplade enheten innan smart pluggen återaktiveras. Tryck på knappen en gång för att återaktivera smart pluggen.

Kända begränsningar

 • För tillfället går det inte att ansluta en smart plugg till en Niko Home Control-installation för bussledningar. Niko arbetar  på en lösning och kommer att uppdatera den här sidan så snart den finns tillgänglig.
 • Det går inte att programmera förbrukningströsklar (= en logikfunktion) för en smart plugg.
 • Det  maximala antalet smart pluggar per Niko Home Control-installation är 25.

 • Du kan endast adressera/koppla en smart plugg åt gången. När du adresserar flera smart pluggar åt gången går det inte att förutsäga vilken smart plugg-adress som kommer att tas emot först av Niko Home-appen eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
 • Vid adressering/koppling av en smart plugg kan störningar förekomma med andra adresseringsförfrågningar (t.ex. från intilliggande lägenheter där Niko Home Control-installationen adresseras på samma gång).
 • Om den trådlösa gatewayen är av kan du ändra status för smart pluggen manuellt. Men din manuella status kommer att åsidosättas av den senast kända statusen när den trådlösa gatewayen kopplas upp igen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.