Skip to main content
Skip table of contents

LED-beteende på smart pluggenOrsakÅtgärd
LED av


Normal drift när smart pluggen är avstängdDin smart plugg fungerar som den ska
Smart pluggen är inte strömsattKontrollera ledningarna hos eluttaget samt säkringen i elcentralen
Smart pluggen fungerar inte som den skaKontakta Nikos kundtjänst
Smart pluggen är inte ansluten till den trådlösa gatewayen

Anslut smart pluggen till en trådlös gateway (552-00001) med hjälp av programmeringsprogramvaran för Niko Home Control eller Niko Home-appen

Grön LED kontinuerligt på

Normal drift när smart pluggen är påslagen och ansluten till Zigbee®-nätverket

Din smart plugg fungerar som den ska

Blinkar med orange och grönt sken om vartannat

Smart pluggen ansluter till Zigbee®-nätverket

  • Vänta tills den gröna LED-lampan blinkar snabbt.
  • Kopplingen är upprättad när den gröna LED-lampan lyser i 3 sekunder.
  • Kopplingen misslyckades när den röda LED-lampan lyser i 3 sekunder
Grön LED blinkar

Smart pluggen genomgår en programvaruuppdatering

  • Uppgraderingen har genomförts när den gröna LED-lampan lyser i 3 sekunder.
  • Uppgraderingen misslyckades när den röda LED-lampan lyser i 3 sekunder
  • Du kan använda din smart plugg under en uppgradering
Röd LED blinkar

Smart pluggen förbereder en återställning

Vänta tills återställningen har slutförts (se Återställ)

Röd LED kontinuerligt på efter att ha blinkat i 5 sekunder

Smart pluggen genomför en återställningVänta tills återställningen har slutförts (se Återställ )
Röd LED kontinuerligt på

Smart pluggen är i belastningsskyddsläge

Smart pluggen har använts utanför de normala driftsvillkoren:

  1. Ta bort den inkopplade enheten
  2. Vänta i minst 5 min innan du trycker på LED-knappen för att återgå till normal drift (*)
  3. Byt ut smart pluggen om problemet kvarstår

(*) Före återaktivering föreligger en standardblockeringsperiod om 5 min.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.