Skip to main content
Skip table of contents

Underhåll och felsökning av smart pluggen

Återställ

Slå på nätströmmen.

Du kan återställa smart pluggen till dess fabriksinställningar.

En återställning av smart pluggen leder till:

 • Borttagning av Niko Home Control-konfigurationen
 • Borttagning av ackumulerad energi
 • Urkoppling av smart pluggen från din Niko Home Control-installation
 • Slå på smart pluggen (standardstatus)

Byta ut en defekt smart plugg

 1. Avlägsna den defekta smart pluggen och installera en ny.
 2. Lägga till den nya smart pluggen till Niko Home Control-installationen:
  • Använda Niko Home Control-programmeringsprogramvaran: 
   Adressera den nya smart pluggen under fliken ”Adressera”.
   OBS: Du behöver inte ta bort adressen till den defekta smart pluggen under fliken ”Adressera” eftersom den automatiskt kommer att skrivas över när den nya smart pluggen adresseras.
  • Använda Niko Home-appen: 
   1. Avlägsna/radera den defekta smart pluggen via hamburgermenyn > Inställningar > Enheter > Smart pluggar.
   2. Lägga till den nya smart pluggen via samma meny.
 3. Lägga till den nya smart pluggen i önskade åtgärder och rutiner.

Uppgradera smart pluggar

När en uppgradering finns tillgänglig meddelas du i den senaste versionen av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen. Under en uppgradering förekommer ingen visuell indikation och smart pluggen förblir funktionell. Alla smart pluggar uppgraderas automatiskt en efter en. Uppgraderingen av smart pluggar startar inom max. 6 timmar efter att den trådlösa gatewayen har uppgraderats.

När en uppgradering misslyckas meddelas du i Niko Home Control-programmeringsprogramvaran eller Niko Home-appen. Smart pluggen förblir funktionell tillsammans med den tidigare installerade versionen.

Under en uppgradering blinkar LED-lampan på din smart plugg grön. Smart pluggen uppgraderas fullt synligt och förblir funktionell under uppgraderingen. Se sidan om LED-beteende .

Vad händer med smart pluggen när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa gateway?

Eftersom den trådlösa gatewayen fungerar som master i Niko Home Control-installationen måste den generera nya adresser åt smart pluggarna vid en återställning eller ett byte.

Gör så här:

Adressera alla smart pluggar en efter en under fliken ”Adressera” med hjälp av Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.

Med hjälp av Niko Home-appen:

 1. Länka alla smart pluggar en efter en via hamburgermenyn >  Inställningar > Enheter > Smart pluggar.
 2. Om det gäller en trådlös gateway, lägg till varje smart plugg till önskad åtgärd eller rutin via samma meny.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.