Skip to main content
Skip table of contents

Termostat

Pomocou termostatu môžete regulovať teplotu v miestnosti. Môžete si vybrať z troch týždenných programov: dva pre funkcie kúrenia a jeden pre funkciu chladenia. Okrem toho si môžete vybrať z piatich fixných teplotných nastavení: DEŇ, NOC, EKO, CHLAD a VYPNÚŤ (DAY, NIGHT, ECO, COOL a OFF). Tieto prednastavené teploty a programy môžete upraviť. Teplotu môžete takisto manuálne zvýšiť alebo znížiť.


Táto kapitola vás prevedie rôznymi možnosťami ovládania termostatu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.