Skip to main content
Skip table of contents

Vyberte si jeden z predprogramovaných týždenných programov alebo úrovní teploty.

Fixné teploty sú predprogramované nasledujúcim spôsobom:

DEŇ

21 °C

NOC

16 °C

EKO

18 °C

CHLAD

24 °C

VYP

7 °C


Týždenné programy sú predprogramované nasledujúcim spôsobom:


PROG1Pracovný deň

06:00 => 08:00 DEŇ

08:00 => 16:00 NOC
16:00 => 18:00 ECO
18:00 => 22:00 DEŇ
22:00 => 06:00 NOC
Víkend08:00 => 22:00 DEŇ
22:00 => 08:00 NOC
PROG2Pracovný deň08:00 => 22:00  DEŇ
22:00 => 08:00 NOC
Víkend16:00 => 19:00 COOL
19:00 => 16:00 OFF
PROG3Pracovný deň16:00 => 19:00 CHLAD
19:00 => 16:00 VYP
Víkend10:00 => 19:00 CHLAD
19:00 => 10:00 VYP
1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

2. Pre zobrazenie ponuky s týždennými programami a úrovňami teplôt stlačte stredné tlačidlo.
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Inštalatér nastaví jazyk počas programovania inštalácie. Tieto nastavenia nebudete môcť upraviť v tejto ponuke.3. Pre zvolenie požadovaného týždenného programu alebo úrovne teploty stlačte horné alebo dolné tlačidlo;

4. Pre potvrdenie výberu stlačte stredné tlačidlo.
Automaticky sa vrátite na úvodnú obrazovku, kde bude zobrazený aj zvolený týždenný program a úroveň teploty.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.