Skip to main content
Skip table of contents

Úsporný EKO režim

Je možné, že elektroinštalatér naprogramoval jedno tlačidlo tak, aby preplo termostat do úsporného EKO režimu. Týždenné programy a teploty zostanú aktivované, ale maximálna teplota bude obmedzená na predkonfigurovanú EKO teplotu (18 °C).

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Môžete vypnúť úsporný EKO režim pomocou rovnakého tlačidla, ktoré naprogramoval elektroinštalatér. Obmedzenie teplôt sa zruší a obrazovka úsporného EKO režimu zmizne.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.