Skip to main content
Skip table of contents

Prehľad o spotrebe energie

Na čo slúži prehľad o spotrebe energie?

Inteligentné spravovanie energie je založené na meraní a sledovaní energetických tokov vo vašej domácnosti. Pomocou aplikácie Niko Home si môžete pozrieť všetky energetické merania. Karta „Energie“ zobrazuje prehľad stavu energií vo vašej domácnosti v reálnom čase. Zabezpečuje okamžitý prehľad o pomere vyprodukovanej a spotrebovanej energie. Takisto obsahuje zoznam podrobných meraní a históriu.

Čo budete potrebovať?

Ak chcete mať kompletný prehľad, musíte zaistiť, že jednotlivé zariadenia vo vašej domácnosti sú riadne pripojené, aby aplikácia Niko Home mala prístup k potrebným nameraným dátam.

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje dostupné metódy, pomocou ktorých nastavíte pripojenia pre každú energetickú skupinu. Upozorňujeme, že sú rozdiely medzi inštaláciou s modulom connected controller a bezdrôtovým smart hubom.

Pripojenia a funkcie musíte nastaviť pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Požiadajte o pomoc profesionálneho inštalatéra.

Ikona v aplikácii Niko Home

Opis

Dostupné riešenia, ak máte connected controller a wireless bridge

Dostupné riešenia, ak máte bezdrôtový smart hub

Water icon

Voda: celková spotreba vody

 • Nainštalujte a pripojte počítadlo impulzov

 • Pripojte digitálny merač (BE/NL) prostredníctvom portu P1 (ak je vodomer pripojený k digitálnemu meraču)

 • Pripojte digitálny merač (BE/NL) prostredníctvom portu P1 (ak je vodomer pripojený k digitálnemu meraču)

Gas icon

Plyn: celková spotreba plynu

 • Nainštalujte a pripojte počítadlo impulzov

 • Pripojte digitálny merač (BE/NL) prostredníctvom portu P1 (ak je plynomer pripojený k digitálnemu meraču)

 • Pripojte digitálny merač (BE/NL) prostredníctvom portu P1 (ak je plynomer pripojený k digitálnemu meraču)

Grid power icon

Elektrina (zo siete): celková spotreba elektriny zo siete

 • Pripojte digitálny merač (BE/NL) prostredníctvom portu P1 (*)

 • Nainštalujte a pripojte merač spotreby na zbernicu

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby (*)

 • Pripojte digitálny merač (BE/NL) prostredníctvom portu P1

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby

Solar energy icon

Fotovoltika: celkové množstvo energie vyprodukovanej fotovoltickými panelmi (a batériou)

 • Pripojte systém SMA

 • Nainštalujte a pripojte merač spotreby na zbernicovú kabeláž

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby (*)

 • Pripojte systém SMA

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby

Car charger icon

Autonabíjačka: celková spotreba elektrickej energie na vašich autonabíjačkách

 • Pripojte autonabíjačku aktivovaním systému tretej strany

 • Nainštalujte a pripojte merač spotreby na zbernicovú kabeláž

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby (*)

White goods icon

Biela technika: celková spotreba elektrickej energie na vašej pripojenej bielej technike

Climate icon

Klimatizácia: celková spotreba elektrickej energie na vašich pripojených HVAC zariadeniach

 • Nainštalujte a pripojte merač spotreby na zbernicu

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby (*)

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby

Other consumption icon

Ostatné: vypočítaná hodnota, spotreba elektrickej energie, ktorá nie je zahrnutá v ostatných energetických skupinách

-

-

icon_plug.png
icon_socket.png

Jednotlivé zariadenia: spotreba elektrickej energie na zariadeniach, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných energetických skupinách, a ktoré sú napájané z nástennej zásuvky (napr. televízia, kávovar, bazénové čerpadlo)

icon_clamp.png

Konkrétne elektrické okruhy: spotreba elektrickej energie konkrétneho elektrického okruhu (napr. horné poschodie v dome)

 • Nainštalujte a pripojte merač spotreby na zbernicu

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby (*)

 • Nainštalujte a pripojte bezdrôtový merač spotreby

* Wireless bridge je bezpodmienečne potrebný

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.