Skip to main content
Skip table of contents

Upozornenia na spotrebu energie

Na čo slúžia upozornenia na spotrebu energie?

Ak nastavíte upozornenia, budete okamžite informovaní o neobvyklých situáciách a môžete prijať príslušné opatrenia. Tieto upozornenia sú užitočné vo viacerých situáciách vrátane nasledujúcich príkladov:

  • Únik vody

  • Porucha fotovoltických panelov

  • Špičková spotreba elektrickej energie presahujúca limit kapacitnej tarify (relevantné len v niektorých regiónoch, napr. vo Flámsku)

Vlastné upozornenia si môžete vytvoriť a zobraziť na karte „Energie“. Na každé upozornenie zadefinujete cieľovú hodnotu a obdobie (deň, týždeň, mesiac, rok).

Čo budete potrebovať?

Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

  • Prijíma potrebné namerané dáta (pozrite si Prehľad o spotrebe energie, kde nájdete všetky dostupné riešenia)

  • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšej verzie programovacieho softvéru

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.