Skip to main content
Skip table of contents

Vytváranie upozornení

 Východiskový bod 

  • Vytvorili ste režimy.
  • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Vytvorenie push notifikácie v režime

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje upozornenia, ktoré môžete vytvoriť v režimoch.

RežimPush upozornenie bude sa odošle, ak ...
Upozornenie na prítomnosťVarovanie nie je možné aktivovať. Systém ho automaticky spustí vo chvíli, keď bude problém vyriešený.
Problém s detektorom/kontaktom bol vyriešený.
Varovanie je aktivované.
Kúrenie/chladenie na okruhNie je možné zapnúť vykurovanie.
Nie je možné zapnúť klimatizáciu.

Vytvorenie informatívneho upozornenia v podmienke

Použijeme príklad v ktorom vytvoríme informatívne upozornenie v podmienke POTOM. V tomto príklade zámerne preskočíme INAK.

Vytvoríme podmienku, ktorá každý rok odošle informatívne upozornenie ako pripomienku, že je potrebné vyčistiť filtre ventilačného systému.

  1. Vytvorte časový harmonogram s pulznou reguláciou pre daný deň, v ktorom sa to bude každý rok opakovať.
  2. Vytvorte podmienku a pridajte časový harmonogram do podmienky AK.
  3. Pod podmienkou POTOM, kliknite na Pridať upozornenie.
  4. Pod typom si vyberte Informatívne.

    Prípadne si môžete vybrať aj push notifikáciu.

  5. Zadajte text upozornenia. Tento text môže obsahovať až 256 znakov a zobrazí sa v aplikáciách.
  6. Kliknite na tlačidlo Potvrdiť, čím sa vrátite do okna Vytvoriť.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.